Filmpjes

Iedere cursist ontvangt een inlogcode om digitaal alle variaties, 
die behandeld worden nog te kunnen bekijken. 
Een houvast als je thuis wilt oefenen.
Zie:  Les video's